Protokoll

 

Lokala Hyresgästföreningen den 7 juni 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Jill Skog, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson och Karin Alm.

§ 56 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 57 Dagordningen godkändes.

§ 58 Justeringspersoner Laila Sverndal och Bengt-Åke Alm.


§ 59 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 60 Ekonomi
a) From 1 juni gäller Hyresgästföreningens nya ekonomiprogram.
En ny pärm har tagits fram med all nödvändig information.

b) Jill är intenetbanksansvarig, Bengt- Åke är kortansvarig och Torbjörn får kontoutdragen.

c) George Hardt ska kontaktas för ekonomiutbildning.

d) Verksamhetsberättelsen skrivs på plats av LH och Föreningsstyrelsen under september-oktober och avslutas med mat ute.

§ 61 Till nästa möte ska vi fundera på hur åldersgränsen ska sättas inför nästa års sommarresa.
Lapparna inför nästa års resa ska göras om.

§ 62 Sillunchen med Håbohus var lyckad och alla tyckte maten och tårtan var god.
Tråkigt att så många inte kunde komma.

§ 63 Grillkvällar startar den 28 juni.
Jill ska göra trapplappar inför grillkvällarna.

Kostnad för korv med bröd 10 kronor och hamburgare med bröd 20 kr.

§ 64 Datum inför höstens möten:

  • 16 augusti kl 18:15

  • 13 september kl 18:15

  • 18 oktober kl 18:15

  • 15 november kl 18:15

  • 6 december kl 18:15

§ 65 Boinflytande möte idag.
a) Förtätningen på Lindegårdsvägen klar och inflyttning pågår.
Bygget flyter på och går undan och inflyttning förväntas våren 2019.

b) Golvet i hallen ska bytas och lister i salen, bastun och toaletterna målas om under sommaren.

c) Nytt uttag till köket för kaffebryggaren med timer som slås av installeras under närmaste veckan.

d) Brandfilt kommer att installeras.

§ 66 Dra igång temakvällarna i höst igen.
Mats från Håbohus ska informera om Håbohus projekt.
Temakväll med polisen.

§ 67 Håbohus kan inte neka partierna inför valet att knacka dörr. Därför kommer de att släppas in i alla portar.

§ 68 Bättre kontroll av lokalens städning.
Innan detta ska lokalens renlighet nollställas i form av storstädning.
Alla i styrelsen ska hjälpas till att städa. En torsdagkväll ska avsättas.
En städlista ska iordningställas och alla ska komma med fem förslag till nästa möte.
Städlappen ska delas ut till varje person som hyr lokalen och varje ansvarig ska ha samma lapp som checklista då den kollar av lokalen efter uthyrning.

§ 69 Jill har idéer om uppiffning av lokalen. Jill hade önskemål om nya lampor och andra gardiner.

§ 68 Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 17 maj 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm, Pia Metsälä och Bente Sörensen.

 

§ 45 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 46 Dagordningen godkändes.

§ 47 Justeringspersoner Karin Alm och Kristina Johansson.


§ 48 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 48 Ekonomi
a) Inköp av nytt plastbord  godkändes av LH-styrelsen.

b) Inköp av korv med bröd till nyinvigningen av Skeppsvägen efter renoveringen godkändes av LH-styrelsen.

§ 49 HGF-dagen. Dagen var lyckad med många som sålde på loppisen, men även många besökare.
Vi hade live-musik hela dagen vilket var uppskattat. Samma band är uppbokat till HGF-dagen 2019.
Tipsrundan var omtyckt.
Nästa år ändrar vi tiden på HGF-dagen till kl 10:00-15:00.

§50 Sommarresan går till Kolmården. Kostnaderna för bussarna kommer landa på 7000-8000 kr /st.

§ 51 Årets Sillunch för förtroendevalda tillsammans med Håbohus är bokat till den 7 juni kl 12:00.

§ 52 Öppet hus den 26 maj ställs in på grund av stämombudsutbildning.

§ 53 Från och med torsdagen den 26 juni och ALLA torsdagar fram till augusti anordnar vi grillkvällar.
Vi ska köpa in korv och hamburgare som förbipasserande hyresgäster kan få köpa om de är sugna.
En informationslapp ska göras och sättas upp.

§ 54 Målning av Lokalen kommer att ske under sommaren av Håbohus sommarjobbare.
Vi hoppas på att även fåt nytt golv i entrén.

§ 55 Ordförande avslutade mötet.