Protokoll

 PROTOKOLL 2017/2018

 

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 19 april 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm, Daniel Johnson, Elisabeth Åhs och Bente Sörensen.

 

§ 32 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 33 Dagordningen godkändes.

§ 34 Justeringspersoner Bente Sörensen och Britt-Louise Ahlström.


§ 35 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 36
a) Ekonomi januari-april finns det 149020 kr sitter på konto.

b) Tomas, Robin och Klas står för underhållningen på Hyresgästens dag. Kostnad för detta är 8500 kronor. LH-styrelsen godkände kostnaden för detta.

c) Grillinköp, stekspade och verktygslåda ska inköpas från Bauhaus på för 4500 kronor. LH-styrelse godkände kostnaden för detta inköp.

§ 37 Alla ska vara med på evenemangen på ett eller annat sätt.

§ 38 På Hyresgästensdag kommer räddningstjänsten kl 11-12.
Eventuellt dyker polisen och ambulansen också upp.
Vykorten ska delas ut, loppis, fika, tipspromenad för vuxna och barn.
Vi står för första-tredje priser på tipspromenaderna och Håbohus för tröstpriserna.
Fotografering denna dag kommer vi att ombesörja och skicka in till Uppsala för dokumentation.
Anneli bjuder in Tore-TV, EP och Hem & Hyra.

§ 39 Annons 30/4 i BUB tillsammans med Håbohus. Vi delar på kostnaden för denna.

§ 40 Sommarresan i år går till Kolmården.
Priserna kommer att vara desamma som förra året.
Bengt-Åke ringer och dubbelkollar tider.
Lappen går i väg med Hyresavin i maj.
Sista anmälningsdag 14 juni.
Sista betalningsdag 28 juni.
Bengt-Åke kontaktar Håbobuss snarast om en handikappbuss.

§ 41 Miljömöte idag. Gårdsvandringarna kommer vara uppdelat på två områden.
Kontaktpersonerna kommer att bjudas in och informeras och få lappar.
Gårdsvandringar 22 maj och 24 maj. Då är Bobilen ledig. Alla bjuds på fika.

§ 42 Tisdagen den 29 maj har Skeppsvägen nyinvigning med bla grillat samt att vi har Bobilen. Starttid kl 17:30.

§ 43 Nästa möte är 17 maj. Då behöver vi veta vilka som kommer på sillunchen den 7 juni.

§ 44 Ordförande avslutade mötet.

 

 

  

Lokala Hyresgästföreningen den 15 mars 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm, Britt-Marie Pettersson, Per-Olof Pettersson och Bente Sörensen.

 

§ 20 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 21 Dagordningen godkändes.

§ 22 Justeringspersoner Britt-Marie Pettersson och Laila Sverndal.


§ 23 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 24 Ekonomi

a) Summan äskad från Håbohus för aktiviteter för boende på totalt 160000 kronor.

b) Vår verksamhetssamordnare Sofia Bergström slutar den 16 mars.
En present till henne har inköpts och styrelsen godkände detta.

c) Enkät angående sommarresan skickades ut till samtliga hyresgäster inom Håbohus. Styreslen godkände kostnaden för detta.

d) Lapp för anmälan till sommarresan kommer också att skickas med Håbohus. Styrelsen godkände denna kostnad.

e) Beslut om att stå för halva kostnaden för annons till Hyresgästensdag godkände denna kostnad.

§ 25 Beslut om vilka som ska ställa upp på HGF-dagen lämnas senast på nästa LH-möte.
Grill och fika utomhus.
Skattjakt för småbarn och tipsrunda för vuxna och barn.

§ 26 Utvärdering av styrelsemötena 2017.

a) Förslag på att ändra öppettiderna till två timmar på torsdagar istället för tre timmar.
Fråga de som kommer in vad de tycker om att ändra öppettiderna.

b) Inga styrelsemöten i juni och juli. Styrelsen godkände detta beslut.

c) Få med information om sommarens grillkvällar via Håbohus kvartalsblad. Även trapplappar ska fixas till detta.
De som kommer förbi ska kunna köpa korv till självkostnadspris.

d) Bara ta upp mötesrelevanta frågor på mötena, övriga frågor tas vid andra tillfällen.

e) Vara tysta under mötet och inte prata med någon annan under mötet.
Låta ordet gå runt då det ska röstas om saker.

§ 27 Snickarverkstaden kommer att avvecklas p.g.a. bristande intresse.
Förhoppningsvis är den avvecklad till sommaren.
Beslut om att den ska stänga fattas den 20 mars.

§ 31 Ordförande avslutade mötet