Protokoll

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 18 oktober 2018

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm.

 • 104 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

  § 105 Dagordningen godkändes.

  § 106 Justeringspersoner Karin och Kristina.


  § 107 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

  § 108 Ekonomi
  a) Inget nytt på ekonomin. LH 34247 kronor + kortet ca 6000 kronor kvar.

  b) Föreningen har en budget på 82653 kronor.

  c) Internet 1282 kronor för bredband per kvartal och mobil har betalats av oss, men regionen ska stå för det. Vi får tillbaka det retroaktivt för de senaste två kvartalen.

  § 109 Julbordet:
  a) Inköp av skinka, Jansons, potatis och sill sker från Mickes. Resterande inköp görs på ICA. Styrelsen godkände detta inköp.

  b) Inköp av Ica Basic chokladkakor till barnen. Styrelsen godkände om detta inköp.

  c) Bengt-Åke får i uppdrag att kolla med sitt jobb om det finns möjlighet att köpa frukt till julbordet. Han lämnar besked vid nästa LH-möte.

  d) Fler förslag till julbordet kan lämnas vid kommande möten.

  §110 Lucia:

  a) Jill fixar i ordning en trapplapp till lucia.

  b) Jill bakar sockerfria lussekatter.

  c) Glögg och vanliga lussekatter köps på ICA. Styrelsen godkände inköp av detta.

  d) Vid bra väder står vi utomhus och bjuder på glögg, fika och lussekatter.

  § 111 Bomöte den 1 november klockan 19:00 för beslut och verksamhetsplan och budget för 2019.
  Eventuella egna förslag från medlemmar läggs in som notis för att eventuellt införas 2020.

  §112 Övriga frågor
  a) Översyn av de lokala kontoren för att se över möjligheten till Skype.
  Många framtida möten kommer att hållas via Skype för att spara pengar i regionen då de nu går back.

  b) På grund av ändrade EU lagar kommer fastighetsägare inte längre göra avdrag på räntor. Det kommer medföra att påkallanden för hyresförhandlingarna kommer ligga högre än förra året.

  c) Håbohus ger ej förtur för invandrare.

  § 113 Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Solweig Lundkvist, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm och Bente Sörensen.

 

 • 94 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

  § 95 Dagordningen godkändes.

  § 96 Justeringspersoner Laila och Solweig.


  § 97 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

  § 98 Ekonomi
  a) Sommarresan gick på 76000 kronor. De fyra bussarna gick på 33708 kronor.

  b) Fritidsmedel kvar 34247 kronor ( den 13 september 2018).

  c) Inköp av kontorsmaterial ska göras.

  d) Bengt-Åke skriver i ordning budgeten.

  § 99 a) Samtliga ska komma in en torsdag och då ska det gås igenom vad man ska godkänna efter en uthyrning.
  Gå dubbelt med någon erfaren några gånger.
  Det gäller framförallt söndagar. Anledningen till detta är man ska känna sig säkrare.

  b) Städning av lokalen sker den 10 november. Det börjar klockan 10:00.
  Beslut av styrelsen togs om att godkänna inköp av smörgåstårta till städdagen.

  § 100 Den 20 oktober är det öppet hus. Torbjörn kontaktar Håbohus och kolla om vi kan få med vårat flygblad till kvartalsbladet.

  § 101 ABF har startat en ny förening. HMK Håbo multikulturförening heter den och kommer att ha möten en gång per vecka till att börja med. Mötena kommer att hållas på tisdagar året ut. Nysvenskar, läxläsning.

  § 102 Övriga frågor

  a) 53% har svarat på Håbohus enkät.
  Enligt konsulten har Håbohus fått flera plus. Det enda minuset var tvättstugorna.

  b) Miljömötet är inställt.

  c) Bengt-Åke har pratat med Mats och Anneli från Håbohus angående temakväll.

  d) Personalnytt på Håbohus. En utbildad besiktningsman har anställts. Han heter Bengt.
  Den säsongsanställda är tillsvidare förlängd.