Protokoll

 PROTOKOLL 2017/2018

 

Lokala Hyresgästföreningen den 18 januari 2018

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Lisbeth Åhs, Solweig Lundkvist, Maria Annell, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm och Bente Sörensen.

§ 1 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Justeringspersoner Karin och Kristina.


§ 4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi
a) Presentkort på Smycka inköptes på 450 kronor är inköpt till Jill som fyllt 40 år. LH godkände detta inköp.

b) Inga papper från ekonomipapper för 2017 har inte kommit då bokslutet 2017 inte gjorts klart än.

c) Vi kommer ta över vår egen ekonomi 2018.

Vi kommer ta hand om våra egna fakturor etc.

Vi kommer få eget bokföringsprogram och excel papper som vi kan använda.

Vi kommer få en pärm där alla ekonomiska papper ska sitta i.

Vår bank kommer att vara Swedbank.

Bengt-Åke har kortet. Utdragen kommer att skickas till Torbjörn. Jill kommer att vara ansvarig för ekonomi.

Revisor, ekonomiansvarig, LHs ordförande och styrelseordförandena ska gå utbildningar i detta.

§ 6 På julbordet fick vi besök av 49 personer. Folk uppskattade detta.

§ 7 Intresse om att anordna ett påskbord till i påsk fanns bland samtliga LHs ledamöter.

§ 8 Öppet hus kommer att anordnas 26 maj och 20 oktober. Båda dagarna klockan 11:00-16:00.

§ 9 Den 15 mars ska ledamötena meddela om de kan hjälpa till eller ej.

Förnyelse sker.

Köket ska vara utomhus. Bengt-Åke ska grilla korv.

Vi ska ha miljötema och loppis.

Tipsrunda för stora och små. Skattjakt för de allra minsta.

Bengt-Åke ska kolla upp om det finns möjlighet att få hit lite karuseller eller hoppborg.

Brandkåren, polisen och ambulans ska bjudas hit. Om de kommer hit eller inte återstår att se.

Kolla om en Allan kan komma hit och informera om självförsvar.

Fikat i år kommer inte vara gratis. Besökare betalar 10 kronor.
Fikakupong ska delas ut till de som står på loppisen så fika och korv blir gratis för dessa.

§ 10 Loppis den 21 april. Alla i Bålsta ska bjudas in. Boende inom Håbohus står gratis.
Övriga betalar 50 kronor och fika ingår hela dagen.

§ 11 En enkät där hyresgästerna får rösta på tre alternativ Parken Zoo, Furuviksparken och Kolmårdens djurpark.

Jill har gjort ett förslag till enkät. Den skickades runt och ledamöterna godkände den.

Sommarresa för medlemmar i Skokloster, Havrefälten m.fl. Den kan finansieras med fonderade medel.
En intresseanmälan ska skickas ut till dessa från Uppsala.

Samtliga ledamöter tyckte att detta var något vi skulle undersöka. Bengt-Åke jobbar vidare med denna fråga.

§ 12 Skolavslutning årskurs 1-6.
Grilla hamburgare, korv, läsk, chips, filmkväll.
Ledamöterna tycker att detta är värt att spåna vidare på.

§ 13 Grillkvällar från och med helgen efter midsommar på torsdagar.
Göra en informationsfolder och dela ut till medlemmar och boende inom Håbohus.
Jill gör en mall på detta.

§ 14 Julbordet för LH-styrelsen infaller den 25 december.
Den kommer att hållas samma dag i samband med att vi har jultallriken som är för hyresgästerna.
En inbjudan ska om det är möjligt att skicka ut inbjudan till detta via Håbohus.

§ 15 Nytt avtal för lokalen från och med 1 januari 2018.
Hyreskontrakt, hemförsäkring och legitimation ska tas med av den som hyr. Samma namn på alla handlingar.

§ 16 På miljömötet idag berättade Anneli på Håbohus att de ska ställa upp i Håll Sverige Rent.
De undrade om Hyresgästföreningen vill vara med.
Ledamötena tyckte inte att detta var något vi skulle nappa på det.

§ 17 systemet för rättvisa hyror ska tittas över av Lilla Förhandlingsdelegationen, Hyresgästföreningens representant Helena Nordlund och Håbohus.

§ 18 En motion från Norrtälje har inkommit.
De vill att vi skriver en likadan motion där man ska yrka på ett grundbidrag för privata LH som saknar boinflytandeavtal och ge dem förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet för sina medlemmar.

§ 19 Ordförande avslutade mötet.

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 16 november 2017

 

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Laila Sverndal, Jill Skog, Britt-Louise Ahlström, Bente Sörensen, Kristina Johansson, Karin Alm.

 

§ 116 Ordförande Torbjörn öppnade mötet.

§ 117 Dagordningen godkändes.

§ 118 Till justeringspersoner valdes Britt-Louise Ahlström och Laila Sverndal.

§ 119 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 120 Ekonomi
a) LH styrelsen har godkänt stolinköp för 30000 kr eller max 55000 kr.

§ 121 Cafekvällar med start i slutet pÃ¥ januari 2018. Jill gör trapplappar till detta.

§ 122 Lucia den 14 december om vädret tillåter utomhus. Vi ska servera alkoholfriglögg, pepparkakor och lussekatter.

§ 123 LH-möten våren 2018:
18 januari kl 18:15
20 februari kl 18:30
15 mars kl 18:15
19 april kl 18:15
17 maj kl 18:15
7 juni kl 18:15

§ 124 Vårloppis den 21 april kl 11-15 och höstloppis den 21 september kl 11-15.
Plats 50 kronor och för det får du en plats på loppisen och en fikakupong som ger gratis fika under loppisen.
Lapp med information om höstloppisen och visitkort delas ut till alla säljare.
Lappen ska ev skickas med hyresavierna i slutet på mars. Bengt-Åke ska kolla med Anneli på Håbohus om detta är möjligt. En annons på köp och sälj sidan i Bålsta Bro bladet med information om loppisen helgen innan loppisen.

§ 125 Bengt-Åke, Torbjörn, Pia och Kristina var på IKEA och Jula och köpte en massa till lokalens kök: kastruller, uppläggningsfat, träslevar, julgranar och slevar.

§ 126 Sammanfattning över året som gått. De flesta är nöjda och önskar att fler direktiv ges inför evenemang.
Planera in besök med bo-bilen och köra runt med den i olika områden. Detta för att söka upp boende och medlemmar och visa att vi finns.

§ 127 Ordförande Torbjörn avslutade mötet.