Protokoll

§ 124 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 125 Dagordningen godkändes.

§ 126 Justeringspersoner Kristina och Karin.


§ 127 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 128 Ekonomi:
a) Eftersom vi fortfarande inte kommer åt våra pengar så är den oförändrad

sedan förra mötet.

§ 129 Till julbordet den 25 december ska vi beställa sill för 60 personer.

Janssons och potatis för 70 personer. Julskinka för 80 personer. Detta inköp

godkändes av styrelsen.

§ 130 Jill bakar samtliga lussebullar till Lucia. Trapplappar ska upp i helgen

inför Lucia på torsdag 13 december.

§ 131 Boinflytande:
a) Boinflytande möte med Håbohus den 29 november. Håbohus godkände budgeten

för verksamheten 2019.

b) Fönstren är nu bytta på Skeppsvägen.

§ 132 ABF i Enköping/ Uppsala vill börja med mer aktiviteter i Håbo.
De vill hyra in sig på kontoret.
Bengt-Åke ska prata med Georg Hardt om vad ABF ska betala för det.

§ 133 a) Bo Andersson från Enköping kommer att vara ordförande på årsmötena

för Lokala Hyresgästföreningen och Föreningsstyrelsen.

b) På Föreningsstyrelsens årsmöte den 19 mars kommer Håbohus VD Mats Norrbrand

och Hyresgästföreningens förhandlare Isabelle Melin att delta.

§ 134 Vid temakvällar ska en ansvarig utses inför varje temakväll. Fler

temakvällar önskas.

§ 135 Nästa LH möte den 24 januari klockan 18:30.

§ 136 Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala Hyresgästföreningen den 15 november 2018

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Laila Sverndal, Kristina Johansson, Bente Sörensen, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm och Savsan Osmanova

§ 114 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 115 Dagordningen godkändes.

§ 116 Justeringspersoner Bente och Laila.


§ 117 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 118 Ekonomi
a) Rekvisitionerna ska vara inne senast sista december.

b) I övrigt är ekonomin oförändrad sedan förra mötet.

§ 119 Julbordet:
a) Lista över förslag till inköp till julbordet den 25 december från Mickes och ICA skickades runt till samtliga mötesdeltagare.
Mötesdeltagarna beslutade om inköp enligt listan med eventuella tillägg.

b) Frukten köps in från ICA och inte från Bengt-Åkes jobb då han slutar på onsdagen.

c) Har man möjlighet att hjälpa till med servering om så bara för någon timme är man varmt välkommen att delta.

d) Styrelsen godkände förslag om utlottning av julklappar värde 20 kronor vid julbordet.

§ 120 Lucia:
a) Lista med förslag till inköp till Lucia skickades runt till samtliga mötesdeltagare.
Mötesdeltagarna beslutade om inköp enligt listan med eventuella tillägg.

b) Har man möjlighet att hjälpa till med servering om så bara för någon timme.

§ 121 Besökarna på Bomötet den 1 november hade inga invändningar på verksamhetsplanen 2019.
Verksamhetsplanen inväntar godkännande från Håbohus 29 november.

§ 122 Övriga frågor:
a) Fyndboden kommer att få upp en vägg så att föreningarnas föremål flyttas ut dit.
Så hälften blir en fyndbod och hälften blir förråd.

b) Vi har fått en magnetuppställning för dörren mellan ytterdörren och lokalen.

c) Hyresförhandlingarna har börjat. Första sittningen var idag. Nästa förhandlingstillfälle med Håbohus är den 30 november.

d) Personalförändringar på Håbohus. Några har slutat och nya har anställts.

 

§ 123 Ordförande avslutade mötet.