Protokoll

Lokala Hyresgästföreningen den 3 oktober 2019

Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Britt-Louise

Ahlström, Solweig Lundkvist och Maria Annell.

§ 77 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

 

§ 78 Dagordningen godkändes.

§ 79 Justeringspersoner Britt-Louise och Solweig

§ 80 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 81 Ekonomi
a) Torbjörn ska gå igenom kontoutdraget

b) En gatupratare och lås till köket har köpts in för cirka 3000 kronor. Låset

har köpts in till överskåpet i köket så att vi kan låsa in vårt kaffe och

kakor som tidigare har använts upp av andra.

c) Inköp till köket och städning ska göras. Det har godkänts på ett tidigare

möte.

d) Till våren ska nya gardiner köpas in.

e) Inköp till julen ska göras på IKEA. Löpare och annat julpynt som behövs.

§ 82 Verksamhetsplan och budget presenterades och ska godkännas på kommande

bomöte.
Preliminärt bomöte den 7 november klockan 18:30.

§ 83 Nästa år ska Funktionsrätt Håbo ha en temakväll om funktion nedsattas

rättigheter i samhället.

§ 84 Håbohus ska måla om i bastun. Räddningstjänsten ska komma till lokalen

och göra en bedömning om hur många som får vistas här.

§ 85 Luciafirande den 12/12 kl 17:00-20:00.

§ 86 Julbordet den 25/12 från klockan 11:00.

§ 87 Nyårshelgen kommer vi inte ha någon uthyrning.

§ 88 Maillistor ska göras för att kunna göra utskick. En för LH och en för

Föreningsstyrelsen.

§ 89 Julgardinerna ska upp senast den 28 november, d.v.s. torsdagen före

första advent.

§ 90 Barnklädesloppisen den 30 november är fullbokad. 15 stycken utställare. 3

reserver finns på en lista.
Jill har gjort en trapplapp som ska sättas upp i

portarna på Mansängen.

§ 91 Jill presenterade ett förslag för Hyresgästensdag. Det ska bli en

familjär tillställning.
a) Varje besökare får en påse med en hamburgare

kupong/korv kupong och en fika kupong, information om Hyresgästföreningens

verksamhet i Håbo, lite marknadsföringsprodukter från Hyresgästföreningen

b) En trekamp för hela familjen där man kan vinna exempelvis tablettask för

barn och en penna eller disktrasa med Hyresgäsföreningen alternativt Håbohus.

c) Jill ska sammanställa tankarna för en ny Hyresgästensdag i ett dokument som

ska finnas klart till nästa LH-möte.
En noggrann och detaljerad planering ska

påbörjas omgående och varje person ska få ett eget ansvarsområde.

§ 93 Ett förslag lades fram om att Live-sända ett LH-möte. Det ska planeras

och struktureras noga.
Det ska göras för att nå ut till fler människor.

§ 94 Nästa LH-möte kommer att anordnas den 31 oktober klockan 18:30.

§ 95 Ordförande avslutade mötet.