Protokoll

Lokala Hyresgästföreningen den 24 januari 2019


Närvarande: Torbjörn Metsälä-Lindell, Bengt-Åke Alm, Jill Skog, Kristina Johansson, Bente Sörensen, Britt-Louise Ahlström, Karin Alm, Laila Sverndal, Savsan Osmanova och Charlotte Svedin.

§ 1 Ordförande Torbjörn öppnar mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Justeringspersoner Charlotte och Laila.

§ 4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi:
a) Pengarna är nu överflyttade till rätt konto.
På kontot sitter i nuläget 25634 kronor.
Mer pengar är på väg in från Håbohus i fritidsmedel.

b) Vi kommer att börja med Swish. Det kommer att startas upp inom de närmsta månaderna.
Kostnaden för lokalen kommer vara 200 kronor för barnkalas och 300 kronor för vuxenkalas och 500 kronor för en hel helg. Det kommer att vara fasta kostnader.
Om det inte är städat vid besiktningen av lokalen, enligt våra normer, kommer de som hyrt få en chans att städa om, annars kommer de att debiteras 500 kronor. Den informationen kommer att delas ut samtliga som hyr lokalen.

§ 6 Valberedningen presenterande nomineringar från LH till Föreningsstyrelsen. Nomineringarna godkändes av LH-styrelsen.

§ 7 Antalet besökare ökade från 49 till 61.
Inslaget med julklappsbyte vart populärt och kommer även att vara ett inslag julbordet 2019.
Beställning från catering ska ses över till årets julbord, främst sill och julskinka.
Ett förslag till årets julbord skickades runt till samtliga mötesdeltagare.

§ 8 Årsmöte för LH den 19 februari. Tre smörgåstårtor
ska beställas. Två med fisk och skaldjur och en med ost och skinka.
Mötesordförande Bosse Andersson.
Sekreterare Anna Johansson Dahl.
Trapplapparna ska sättas upp senast 5 februari.

§ 9 HGF-dagen är i den 30 maj.
I år ska vi även ha grillad korv och grillade hamburgare.
Vi ska kolla om det finns möjlighet att få hit en hoppborg.
Vi kommer även att ha tipsrunda för vuxna och barn. Frågorna till dessa är redan klara.
Trapplappen är också klar inför denna dag.
Bo-bilen kommer hit på Hyresgästensdag med en massa information om Hyresgästföreningen.

§ 10 Öppet hus kommer att anordnas längre fram i vår. Förslag från styrelsen tas tacksamt emot.

§ 11 En fråga togs upp om vi ska anordna midsommarfirande.
Denna fråga kommer även att tas upp kommande möten. I april ska ett definitivt beslut tas i frågan.Det finns inget midsommarfirande i centrala Bålsta. Håbos firande i år ligger i Skokloster.

§ 12 Vi har fått påbackning av Håbohus av att de som hyr ofta ställer svarta sopsäckar vid molockerna.

§ 13 Grillkvällar kommer vi att starta den 4 juli. Trapplapp till detta är klar.

§ 14 Besiktningsmannen hos Håbohus har slutat.
Istvan har tagit över denna arbetsuppgift.
Therese 1 är arbetsledare för de som jobbar med service i lägenheterna.
Anders Gabrielsson är samordnare för de som arbetar utomhus samt byggnationer.
Therese 2 är nyanställd arbetsledare för de som jobbar utomhus.
Mer information kommer.

§ 15 Förslag som medlemsaktivitet till Ullared.
En enkät via mail och trapplapp för att se intresse kring detta. Frågan ska tas upp på Förenigsstyrelsens nästa möte den 7 februari.

§ 16 Det måste bli bättre ordning på mötena.
Vi måste hålla oss till ämnena som tas upp.

§ 17 Vi ska ta hit Hem & Hyra i samband efter båda årsmötena när alla positioner i styrelserna är klara.
Då når vi ut till 760 medlemmar.

§ 18 Ordförande avslutade mötet.